Commissie Bewonerszaken

>> commissies

 

Onafhankelijk voorzitter: Ton van de Ven

Raadslid
Commissie Bewonerszaken

Gerty Jansen
Bergstraat 15-a
5427 EA Boekel

telefoon 0492 323948
e-mail gv@dopboekel.nl

Burgerlid
Commissie Bewonerszaken


Jeanneke Franssen
Bosberg 92
5427 PV Boekel

telefoon 0492 324029
e-mail jf@dopboekel.nl

 • Welzijn: subsidiebeleid,sport, kunst en cultuur, basiseducatie, bibliotheek, gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid
 • Onderwijs / leerlingenvervoer
 • Gezondheidszorg en Maatschappelijk werk
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Armoedebeleid
 • Sociale werkvoorziening
 • Integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP)
 • Markten, kermissen en evenementen
 • Speelgelegenheden
 • Handhaving
 • Afvalinzameling