Commissie Grondgebiedzaken

>> commissies

 

Plaatsvervangend onafhankelijk voorzitter: Ton van de Ven

Wethouder Grondgebiedzaken: Ted van de Loo

Raadslid
commissie Grondgebiedzaken


Antoinette Heunks
Platanen 15
5427 TE Boekel

telefoon 0492 32 20 95
e-mail ah@dopboekel.nl


Raadslid
commissie Grondgebiedzaken


Ton van de Ven
Torenveld 23
5427 JH Boekel

telefoon (0492) 323196
e-mail tvdv@dopboekel.nl

 

Burgerlid
commissie Grondgebiedzaken

Marcel Kanters
Burg. Schafratstraat 40
5427 SR Boekel

telefoon 0492 326401
e-mail mk@dopboekel.nl

 

 • Ruimtelijke en economische ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Milieu
 • Monumenten
 • Openbare werken
 • Civiel- en cultuurtechniek
 • Verkeer en vervoer
 • Bouwgrondexploitatie en grondzaken
 • Duurzaamheid
 • Reconstructie landelijk gebied (Reconstructie Peel en Maas)
  In het gebied Peel en Maas zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

- Het herstellen van het water- en bodemsysteem
- Het verbeteren van milieukwaliteit
- Versterken van natuurwaarden
- Versterken van kenmerkende landschappelijke kwaliteiten
- Bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan duurzame landbouw
- Versterken van recreatie en toerisme
- Versterken van sociale en economische structuur
- Ontwikkelen van verkeers- en vervoersprojecten
- Integrale zonering voor de intensieve veehouderij

Welstandsvrij bouwen in Boekel