Welkom op de website van de
Democratische Onafhankelijke Partij in de Gemeente Boekel.
______________________________________________________________

“Laat je horen”.

In maart 2018 zijn de volgende gemeenteraads- verkiezingen. We willen wederom met een sterke lijst en met een goed verkiezingsprogramma voor de dag komen.
Het is daarom erg belangrijk dat wij weten wat er leeft binnen onze gemeente en wat de wensen zijn voor de toekomst.

 

Omdat onze raads- en burgerleden midden in de Boekelse gemeenschap staan, zijn we over het algemeen goed geïnformeerd.
Toch leek  het ons een goed idee om het hier op een aparte avond een keer met de Boekelse burgers over te hebben. In een informele sfeer willen wij op 13 juli om 20.00 uur in Nia Domo graag met belangstellenden in gesprek gaan over wat er goed gaat in Boekel, maar zeker ook wat er beter kan in Boekel en met name wat de wensen zijn voor de toekomst.
De D.O.P. is een partij voor alle leeftijden maar de groep 18 – 40 jaar is niet erg goed vertegenwoordigd in onze achterban. We zouden het extra leuk vinden om ook wat geïnteresseerden uit die doelgroep te ontmoeten.
We komen er nog een paar keer op terug maar noteert u maar alvast in uw agenda:
13 juli 20.00 uur Nia Domo,  D.O.P. “Laat je horen”.

Graag tot dan.

Namens het bestuur, Erik van Mierlo.
Namens de fractie, Ton van de Ven

______________________________________________________________

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De Democratische Onafhankelijke Partij, is een lokale Boekelse partij, die haar steentje wil bijdragen om Boekel, Venhorst en Huize Padua op een duurzame manier verder te ontwikkelen als zelfstandige gemeente, met een goed leefklimaat, zowel in het buitengebied als binnen de bebouwde kom, met goede voorzieningen voor jong en oud, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen en aandacht voor diegenen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken

>> lees verder

______________________________________________________________

Begroting 2017 - reactie D.O.P. op gemeentepagina

Boekel gastvrij en actief naar 2030!
Om samen met alle inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua de begroting 2017 post voor post door te nemen is onbegonnen werk. De begroting is sluitend. In 2017 houden we € 15.000 over. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 is dat voor zover nu bekend € 100.000 tot € 150.000 per jaar. Wanneer je vragen hebt over de gemeentefinanciën of over andere onderwerpen zoals de strategische visie met de titel “Gastvrij en actief naar 2030”, neem gerust contact op met onze gemeenteraadsleden Ton van de Ven, Antoinette Heunks, Gerty Jansen of Erik van Mierlo.

>> lees verder

______________________________________________________________

Strategische visie 2030;     “gastvrij en actief naar 2030”

>> lees verder

______________________________________________________________
Eerder nieuws
- D.O.P. akkoord met voorgestelde begroting 2016
- Buitengebied in ontwikkeling
- Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij 2023
- Motie van D.O.P. haalt het helaas niet
- Nieuwe bevolkingsprognose
- Ontwikkelingen inzake randweg Boekel