Verkiezingsprogramma 2018 >>

Welkom op de website van de
Democratische Onafhankelijke Partij in de Gemeente Boekel.
______________________________________________________________

Kandidaten van de D.O.P stellen zich voor

De afgelopen weken zijn verschillende D.O.P. kandidaat-raadsleden aan u voorgesteld. Vandaag de laatste samen met onze kandidaat-wethouder:

- nr 5 Matt Kanters en
- kandidaatwethouder Ted van de Loo

Alle interviews >>

______________________________________________________________

Bewust verder … (Al 12 jaar lijst 1)

De D.O.P. is vanaf 2006 de grootste partij in Boekel. Dat zijn we geworden door bij elk besluit het algemeen belang voorop te stellen. Voor het vertrouwen zijn we onze kiezers uit Boekel, Venhorst en Huize Padua dankbaar. Wij willen de komende raadsperiode graag verder, bewust verder …

lees verder >>
______________________________________________________________

Woonlasten in Boekel

Wilt u echt weten hoe de woonlasten in Boekel zich verhouden tot de woonlasten in andere gemeentes?
Kijk dan eens op www.coelo.nl.
Hier kunt u de woonlasten 2017 in Boekel, gebaseerd op uw eigen situatie, vergelijken met de deze woonlasten in andere gemeentes.
Een 2-persoonshuishouden met een huis met 265.000 euro WOZ waarde was in 2017 in Boekel 806 euro kwijt aan woonlasten. In Gemert was dat 808 euro,  in Veghel 743 euro, in Uden 729 euro en in Mill 813 euro.
De gemeente Boekel heeft in 2018 als één van de weinige gemeentes de OZB-belasting verlaagd. Hierdoor zullen de totale woonlasten in Boekel nog dichter bij het gemiddelde komen in Nederland.
Iets wat we natuurlijk allemaal nastreven!

______________________________________________________________
Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Tijdens de ledenvergadering van 23 januari j.l. heeft de D.O.P. de nieuwe kandidatenlijst voor de komende gemeenteraads-verkiezingen vastgesteld.
Het is een mooie lijst geworden met 10 vrouwen en 9 mannen, ieder met hun eigen kennis, ervaring, interesse en achtergrond.
(o.a. onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, overheid, cultuur, vrijwilligersorganisaties, verenigingsleven, politieke ervaring, bestuurlijke vergadering)

lees hier >>

______________________________________________________________Kindvriendelijke versie van het regeerakkoord

lees hier >>

______________________________________________________________Joop van Lanen nieuwe fractievoorzitter D.O.P.

Joop van Lanen zal na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 Ton van de Ven opvolgen als fractievoorzitter van de D.O.P..
Dat werd 30 november 2017 besloten tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Joop is geboren in Boekel op 30 april 1953. Na de middelbare school heeft hij  de Pedagogisch Academie gedaan, vervolgens de opleiding voor Jenaplanscholen, het Speciaal Onderwijs en de directeursopleiding.
In 2002 is Joop gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg en is daar Master in Management in Education (MME, drs) afgestudeerd. Hij is jaren onderwijzer geweest, directeur op diverse basisscholen en de laatste jaren bestuursvoorzitter van 21 scholen in ’s-Hertogenbosch (meer dan 5000 kinderen, 600 personeelsleden en een omzet van 25 miljoen).
Joop is getrouwd met Helma, vader van 3 kinderen en Opa van 4 kleinkinderen.
De D.O.P. is trots op haar nieuwe fractievoorzitter en kijkt er naar uit om ook de komende 4 jaar weer een rol van betekenis te spelen voor de inwoners van Huize Padua, Venhorst en Boekel.

Bestuur D.O.P.

______________________________________________________________

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De Democratische Onafhankelijke Partij, is een lokale Boekelse partij, die haar steentje wil bijdragen om Boekel, Venhorst en Huize Padua op een duurzame manier verder te ontwikkelen als zelfstandige gemeente, met een goed leefklimaat, zowel in het buitengebied als binnen de bebouwde kom, met goede voorzieningen voor jong en oud, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen en aandacht voor diegenen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken

>> lees verder

______________________________________________________________