Nieuws (4-11-2016)

 

Begroting 2017 - Reactie D.O.P. op gemeentepagina

Boekel gastvrij en actief naar 2030!
Om samen met alle inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua de begroting 2017 post voor post door te nemen is onbegonnen werk. De begroting is sluitend. In 2017 houden we € 15.000 over. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 is dat voor zover nu bekend € 100.000 tot € 150.000 per jaar. Wanneer je vragen hebt over de gemeentefinanciën of over andere onderwerpen zoals de strategische visie met de titel “Gastvrij en actief naar 2030”, neem gerust contact op met onze gemeenteraadsleden Ton van de Ven, Antoinette Heunks, Gerty Jansen of Erik van Mierlo.

Sluitende begroting
Een sluitende begroting is niet vanzelfsprekend! Genoeg gemeenten staan onder scherp toezicht van de provincie. De gemeente Boekel niet omdat de financiën op orde zijn. Even terug in de tijd. In 2010 is een structurele bezuiniging van € 1,5 miljoen per jaar doorgevoerd. In 2015 kwam daar € 1 miljoen bovenop doordat de rijksoverheid de hand flink op de knip hield. In totaal is maar liefst € 2,5 miljoen per jaar bezuinigd op een totale begroting van circa € 25 miljoen. Omdat je op de korte termijn slechts op een klein deel van de begroting invloed hebt, hebben we in 2015 enkele vervelende maatregelen moeten nemen, waaronder de stijging van de woonlasten.

Voor komend jaar en de jaren tot en met 2020 kan de gemeente Boekel trots zijn op een reëel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de woonlasten voor de burger in 2017 met gemiddeld 4,50% omlaag kunnen. Dat is mooi, net als de laatste berichtgeving uit Den Haag dat de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren hoger uitvalt. Of dit structureel zal zijn is nog de vraag, maar met een aantrekkende economie mogen we dat wel verwachten.

Wonen, werken en leven
In de gemeente Boekel is het goed wonen, werken en leven. Dat komt omdat het gemeentebestuur weet wat haar inwoners willen en de gemaakte plannen - klein of groot - ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er is volop aandacht voor woningbouw, economische ontwikkeling en het welzijn van onze inwoners. Het gemeentebestuur zet er samen met haar inwoners flink de schouders onder.
Door die samenwerkingskracht voelen mensen zich thuis in Boekel, Venhorst en Huize Padua. Op vele fronten doen onze inwoners mee, bijvoorbeeld als vrijwilliger in het verenigingsleven. Wat meedoen in onze kleine zelfstandige gemeente oplevert is niet in geld uit te drukken!