Al 12 jaar lijst 1

 

Bewust verder …

De D.O.P. is vanaf 2006 de grootste partij in Boekel. Dat zijn we geworden door bij elk besluit het algemeen belang voorop te stellen. Voor het vertrouwen zijn we onze kiezers uit Boekel, Venhorst en Huize Padua dankbaar. Wij willen de komende raadsperiode graag verder, bewust verder

Eerlijk, consequent en onderscheidend

Door een eerlijk en consequent beleid zijn onze financiën, ondanks verliezen in het grondbedrijf van vroeger en overheidsbezuinigingen, op orde en zijn de leefbaarheid en volksgezondheid verbeterd. Hoewel de Boekelse politiek het over de meeste onderwerpen grotendeels eens is met elkaar, constateert de D.O.P. op sociaal vlak en de volksgezondheid wezenlijke verschillen.

Leefbaarheid en veiligheid

Door het hoge voorzieningenniveau in Boekel blijft het inwoneraantal groeien. Daarom ondersteunen wij voorzieningen zoals de randweg, het kindpark, het centrum (“boodschappendorp”) en nieuwe woningbouwlocaties.

Zorg en gezondheid

Belangrijk is dat iedereen meedoet in deze maatschappij. Mogelijkheden en onmogelijkheden van inwoners staan centraal, niet het recht op een voorziening. Immers, wie kan doet mee! De D.O.P. heeft extra aandacht voor de zwakkeren in onze maatschappij

Natuur, milieu en duurzaamheid

In het buitengebied wonen, werken en recreëren mensen. Het nieuwe Omgevingsplan beperkt ontwikkelingskansen op aangewezen plekken in ons buitengebied. Noodzakelijk, want mensen zijn de overlast zat. De D.O.P. staat garant voor een goede afweging tussen de ontwikkelingskansen voor ondernemers en de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Nieuwe ontwikkelingen die het milieu ten goede komen stimuleren wij.

Sport en cultuur

Sport en cultuur zijn niet weg te denken in Boekel. Sport moet betaalbaar blijven voor iedereen. De D.O.P. is tevreden over het nieuwe accommodatie- en subsidiebeleid omdat, in tegenstelling tot het verleden, gemeenschapsgelden nu eerlijk worden verdeeld.

Werken en ondernemen

Boekel is een ondernemend dorp. Voor een gezond ondernemersklimaat moet Boekel de centrumvisie actualiseren en nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen.

Gemeenschap

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Neem je verantwoordelijkheid en neem actief deel.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je op www.dopboekel.nl. Uit interesse of voor vragen over bepaalde onderdelen, kun je altijd contact opnemen met onze gemeenteraadsleden. Zij staan je heel graag te woord.