Nieuws

 
Ontwikkelingen van Boekels Ven en de Ecologische Hoofdstructuur.

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is een natuurnetwerk waarin planten en dieren zich ongehinderd van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.


Zo’n natuurnetwerk is in de eerste plaats belangrijk als netwerk van leefgebieden voor planten en dieren. Robuuste leefgebieden voor planten en dieren zijn nodig om soorten voor uitsterven te behoeden. Zo’n natuurnetwerk is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur of daarin willen recreëren en tot rust komen.
Om dit allemaal te kunnen realiseren is een juiste balans enorm belangrijk. Alleen maar aandacht voor dier en plant zonder daarin ruimte voor natuurbeleving van de mens is niet wenselijk . Teveel recreatieve mogelijkheden en verstening in de ecologische hoofdstructuur zijn evenmin wenselijk.
Dat laatste dreigt nu te gebeuren in Boekel.  Een zorgcomplex met horecavoorzieningen, ruim 150 bungalows en een motorcrossterrein in het Boekelse gedeelte van de ecologische hoofdstructuur is in onze optiek iets te veel van het goede.
Natuurlijk vinden ook wij dat er iets moet gebeuren met de terreinen van Boekels Hout en Boekels Ven.  Een totale opwaardering van het gebied, inclusief een flinke versterking van de natuur, juichen wij in principe van harte toe. Wat ons echter zorgen baart, is de grootschaligheid. Zijn al die bungalows echt nodig om het project rendabel te krijgen? Wij zijn bang dat door zoveel vakantiehuisjes bos en natuur er bekaaid vanaf zullen komen en dat de vrije toegankelijkheid van dat gebied niet tot zijn recht kan komen. Ook de doelen van EHS zullen door zo’n dichte bebouwing niet gehaald kunnen worden.
 Hoe borgen we dat de bungalows ook in de toekomst gebruikt blijven worden waarvoor ze gebouwd worden (dagverhuur in combinatie met zorg)? Volgens ons mag het allemaal flink wat minder. Een beetje “de Boekelse Maat” om deze term nog maar eens te gebruiken.
En dan het motorcrossterrein. Het ligt er en zal er naar alle waarschijnlijkheid voorlopig ook wel blijven liggen. Twee dagen per week mag een beperkt aantal crossers een beperkt aantal uren gebruik maken van het terrein en een paar keer per jaar mogen er wedstrijden gehouden worden. Een aantal mensen beleeft hier veel plezier aan en een aantal mensen heeft hier behoorlijk wat last van.
Zou een ander crossterrein voor iedereen, motorcrossliefhebbers , omwonenden, wandelaars en toekomstige recreanten, niet veel beter zijn? Een ander terrein,  niet gelegen in de EHS en minder dicht bij omwonenden, waar vaker,  langer en door  meer crossers  gecrosst zou kunnen worden?  Uiteraard betekent dit  dan afscheid nemen van Bezuidenhout, een prachtig motorcrosscircuit met een rijke historie maar dat door de ligging altijd met beperkingen te maken zal hebben.  Op dit moment beschikt de gemeente Boekel niet over de (financiële) mogelijkheden om zelfstandig alternatieven te ontwikkelen. De regionale crossbaan leek lange tijd een redelijk alternatief  maar de toekomst hiervan is nogal ongewis.  We zijn hierin immers ook afhankelijk van andere gemeenten. Toch blijven wij hopen op een voor alle partijen aanvaardbare oplossing in de toekomst.
Komende maanden moeten wij als gemeenteraad beslissingen gaan nemen over bovenstaande ontwikkelingen.  Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening als Boekelse burger rond dit thema . Schroom niet je mening  te geven. Dit kan via info@dopboekel.nl of rechtstreeks aan één van onze raadsleden. 

Alvast bedankt.
Fractie DOP.