Nieuws

 

In het nieuws
IDOP

Gemerts Nieuwsblad, 23 november 2010

Uitvoering IDOP Boekel stap dichterbij

BOEKEL: De kans is groot dat het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Boekel uitgevoerd wordt. De aanvraag voor een provinciale subsidie voldoet aan alle voorwaarden, zo stelde commissaris van de koningin Wim van de Donk tijdens een werkbezoek aan Boekel. Van de Donk maakt een kennismakingsrondje langs de Brabantse gemeenten. De commissaris sprak donderdag met raad en college over actuele themas als IDOP, de randweg en het motorcrossterrein.

Door Marcel Bosmans

Onder de noemer IDOP ontwikkelen Brabantse gemeenten samen met de inwoners plannen om de leefbaarheid in eigen dorp te verbeteren. De provincie stelde daarvoor in eerste instantie 30 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, op voorwaarde dat gemeenten de helft van de kosten dragen. Omdat er te weinig budget was om alle aanvragen te honoreren, heeft Provinciale Staten 27 miljoen extra voor de IDOPs uitgetrokken. Daardoor kunnen meer verzoeken worden ingewilligd, mits deze voor 1 juni 2010 zijn ingediend en aan alle eisen beantwoorden. Om aan alle verzoeken te kunnen voldoen is aan de subsidie een maximum van 750.000 euro per IDOP verbonden. Van de Donk bevestigt dat de Boekelse subsidieaanvraag aan alle voorwaarden voldoet: “Het zit nu in de pijplijk

Nia Domo
Boekel wil de subsidie inzetten bij de uitwerking van projecten die de lokale leefbaarheid bevorderen, zoals de transformatie van Nia Domo tot multifunctioneel centrum, de centralisatie van de sportaccommodaties, de randweg, de toekomst van de Boekelse molen, Plan Centrum Oost, de ontwikkeling van de zuidwand aan het Sint Agathaplein, Boekel 700, instandhouding van rijksmonument Neerbroek 5 (boerderij Bertus van Berlo), het speeltuinenbeleid, Kindpark Boekel, de recreatieve ontwikkeling van Boekels Ven. De definitieve subsidietoekenning wordt waarschijnlijk over de verkiezingen heen getild en aan het nieuwe provinciebestuur overgelaten.