OZB verhoging

 

D.O.P. publicaties


De D.O.P. heeft geconstateerd dat er onder burgers veel vragen leven over de OZB-verhoging. De communicatie vanuit de gemeente en vanuit BSOB laat te wensen over. Daarom even kort een toelichting vanuit de D.O.P.-fractie:

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2014  is besloten om de OZB in 2015 met 25% + 1,96% (indexering) te verhogen.
De systematiek in Boekel is dat de OZB-opbrengst in totaliteit met 26,96% stijgt. Wat een burger meer betaalt is afhankelijk van de nieuwe WOZ-waarde.
In Boekel zijn de WOZ-waardes gemiddeld met 5-10% gedaald.
Rekeninghoudend met de gedaalde WOZ-waardes worden de tarieven vastgesteld om tot voornoemde extra opbrengst te komen. De praktijk leert nu dat burgers meer of minder dan 26,96% extra betalen. Wanneer de WOZ-waarde meer dan 10% is gedaald betaal je minder, wanneer de WOZ-waarde minder dan 10% is gedaald betaal je meer.