PR Commissie

 
PR-werkgroep
D.O.P. start in het nieuwe jaar met een enthousiaste PR werkgroep!

December 2010 De D.O.P. wil u graag laten zien en horen wat de lokale politiek voor u doet. De nieuwe PR werkgroep zal u daarom regelmatig uitnodigen om te reageren op en uw mening te geven over politiek actuele zaken. Daarnaast houden wij u op de hoogte van belangrijke besluiten. Voor uw steun willen wij u van harte bedanken!!
Vanaf april 2010 is er een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders aan het werk. Ondanks deze korte periode mogen we vaststellen dat de gemeente Boekel helder en krachtig wordt bestuurd. Zo is de Randweg voortvarend aangepakt, is er een concept Vitaal Landelijk Boekel geschreven, krijgt de Centrumvisie steeds meer inhoud en vorm en is een positieve ontwikkeling in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in gang gezet. Dit is mogelijk gemaakt dankzij uw stem. U als kiezer heeft blijk van vertrouwen gegeven in de bestuurskracht van de D.O.P., de coalitiepartijen en het daaruit voortgekomen college. Voor 2011 wensen wij iedereen een gezond, gelukkig en liefdevol jaar. PR werkgroep D.O.P.