Alle kinderen

 

D.O.P. publicaties
Alle kinderen

27 juli 2011

`Alle kinderen mogen meedoen`

De nieuwe subsidieverordening

Mevrouw Van Stevensbeek** maakt zich steeds meer zorgen over de alsmaar duurder wordende activiteiten voor haar twee kinderen.

Ze vraagt zich af hoe ze het allemaal moet gaan betalen in het nieuwe schooljaar. De nieuwe subsidieverordening in de gemeente Boekel is inmiddels vastgesteld; daardoor gaat de contributie van sommige verenigingen en clubs omhoog. Zij vindt dat haar kinderen zeker moeten kunnen deelnemen aan minimaal een sportieve of culturele activiteit. Mevrouw Van Stevensbeek is een alleenstaande moeder en werkt in de winkel, haar netto inkomen exclusief de vakantietoeslag bedraagt € 1.345,02.

Het declaratiefonds
Binnen de gemeente Boekel ligt de prioriteit bij de jeugd; dat dit geen loze kreet is blijkt uit de verwijzingen naar het declaratiefonds. Dit fonds richt zich op alle leeftijden en doelgroepen en dus ook op de jeugd. Mevrouw Van Stevensbeek kan een beroep doen op dit fonds immers haar netto inkomen is € 3,00 lager dan de 120% van de bijstandsnorm.

De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners en zeker kinderen meedoen in de samenleving. Maar ook dat zij gebruik maken van de regelingen die daarvoor zijn.

`Laat geen geld op de plank liggen`.
Mevrouw Van Stevensbeek kan voor haar twee kinderen een beroep doen op het fonds voor sportieve en culturele activiteiten. Denk hierbij aan tegemoetkomingen voor contributie sportclub, hobby, schouwburg, museum, schoolreis, kamp of bezoek aan dierentuin of pretpark. Voor kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook schoolkosten, boeken, boekentas, schriften, pennen, regenkleding, aanschaf en reparatie van een fiets of de aanschaf van een computer gedeclareerd worden. Voor een kind tussen 5 en 7 jaar betaalt de gemeente ook de kosten voor het halen van het zwemdiploma A, evenals de daarvoor gemaakte reiskosten.
Advies: Mevrouw Van Stevensbeek u kunt bij het gemeentehuis `De Minimawijzer` gratis ophalen en een aanvraag voor het declaratiefonds indienen. U moet de kosten eerst zelf betalen en daarna kunt u deze declareren.

Stichting Leergeld
Ook heeft de gemeente op initiatief van de D.O.P. een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor Stichting Leergeld Gemert e.o. Verschillende ondernemers uit de gemeente Boekel sponsoren deze stichting. De stichting werkt met vrijwilligers die bij u thuis langskomen. Ze helpen u met de aanvraag en met het invullen van de formulieren. Zij bieden hulp in natura of in de vorm van een voorschot, gift of een renteloze lening. Uw aanvraag wordt in alle vertrouwelijkheid behandeld.

De hulpvraag van het kind staat hier centraal. Stichting Leergeld is het laatste vangnet, als alle voorliggende voorzieningen zoals het declaratiefonds ontoereikend zijn, om uw kind mee te kunnen laten doen.

`Nu meedoen is straks meetellen` is de slogan en het uitgangspunt van de stichting. Het gaat hierbij om kosten die niet of maar gedeeltelijke worden vergoed door het declaratiefonds.

Advies: Mevrouw Van Stevensbeek,

- bel naar de Stichting Leergeld Gemert e.o. tel. 06-50979725
- of stuur de antwoordkaart in van de folder, die verkrijgbaar is via school, de gemeente en bibliotheek naar de Stichting Leergeld, Postbus 116, 5420 AC Gemert
- of e-mail naar leergeldgemert@web.nl

Voor beide bovengenoemde regelingen geldt een maximaal te vergoeden bedrag per persoon.

De fractie D.O.P.