Nieuws

 

In het nieuws
Arenadebat Buitengebied


Persbericht gemeente Boekel
10 januari 2012

Arenadebat Vitaal Buitengebied Boekel

Op woensdag 21 december 2011 is in De Perekker een inspirerend arenadebat gevoerd in het kader van de strategienota Vitaal Buitengebied Boekel. De gemeenteraad en diverse mensen uit het Boekelse buitengebied of mensen die daar in ieder geval iets mee hebben hebben met de benen op tafel nagedacht en gediscussieerd met elkaar. Onder de inspirerende leiding van Bas Verbruggen van BugelHajema, adviseur van de gemeente, is in de namiddag en vroege avond breeduit nagedacht en gesproken over de vraag Wat moeten we (straks) in en met ons buitengebied doen?
De komende maanden werkt de gemeente aan een nieuwe strategische beleidsnota om het Boekelse buitengebied vitaal en leefbaar te maken en te houden. Deze vitaliteit en leefbaarheid is daarbij gekoppeld aan verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en werpt dus vragen op als Wat moeten we allemaal toestaan in het buitengebied?, Hoe krijg ik meer kwaliteit in dat buitengebied? en Kunnen we ergens kansen benutten en zaken combineren?


Ontwikkelen


In de structuurvisie van oktober 2011 heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid geformuleerd. In de nu volgende beleidsnota Vitaal Buitengebied Boekel zal dit verder worden uitgewerkt in concrete ontwikkelingsmogelijkheden voor het Boekelse buitengebied, waarbij de kwaliteit van de omgeving als uitgangspunt zal worden gebruikt. Ontwikkeling is mogelijk onder voorwaarde dat deze omgevingskwaliteit wordt bevorderd.
De eerste vraag die daarbij opkomt is dan ook: Welke ontwikkelingen moeten allemaal ruimte krijgen in het Boekelse buitengebied en hoe kunnen deze bijdragen aan die gewenste kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit? Graag willen wij u als Boekelse burger of ondernemer hierbij betrekken; u weet immers welke wensen er zijn en u zult ook uiteindelijk de gebruiker van dit buitengebied zijn. En ook u kunt ons helpen een beeld te krijgen wat een aanvaardbare tegenprestatie is voor een bepaalde ontwikkeling.
Opgemerkt moet worden dat het gaat om extra ontwikkelingsmogelijkheden. Het gaat niet over de vraag wat er binnen het bestemmingsplan allemaal al kan. Dus niet over hoe hoog een schuur mag zijn of hoe groot een bouwblok is. Ook niet over grotere of kleinere bouwblokken voor de landbouw.
Waar u wel aan moet denken zijn mogelijkheden voor verbrede landbouw en alternatieve economische activiteiten zoals een kantoor in een oude boerderij met glasvezel, een wandelroutenetwerk, recreatieverblijven in een oude stal of misschien wel in de vorm van boomhutten, collectieve mestopslag of -verwerking in het LOG-gebied of horeca bij de Voskuilenheuvel. Wat moeten die stoppende boeren straks allemaal gaan doen en moet de burger die een grotere woning wil hier de kans voor krijgen als die er iets voor terug doet?


Komende weken
De komende tijd zal de gemeente met BugelHajema verder gaan met inventariseren van ideeën en ontwikkelingen. De bestaande kwaliteiten van Boekel worden verder in kaart gebracht en uiteindelijk zal er een ontwerpvisie ter inzage worden gelegd voor inspraak. Daarbij vragen wij nadrukkelijk uw inbreng van ideeën en visie. Er zal na het gevoerde arenadebat ook nog een workshop worden gehouden met allerlei deskundigen over te verwachten ontwikkelingen in het buitengebied. Dit zal worden meegenomen bij het opstellen van de beleidsnota Vitaal Buitengebied Boekel.
Komende weken zullen er regelmatig artikelen over Vitaal Buitengebied Boekel in het Boekels weekblad verschijnen. Ons doel daarbij is om u als Boekelse burger zoveel mogelijk te betrekken bij de toekomst van het buitengebied in Boekel. Daarbij willen wij graag de kennis en de ideeën welke er zijn, naar boven halen om samen ons buitengebied te versterken.
Contact
Heeft u nu al ideeën of opmerkingen, ziet u kansen voor ons buitengebied, misschien heeft u al een plan voor een ontwikkeling of wilt u mee brainstormen en uw kennis delen met ons in deze eerste fasen, neem dan contact op met Arthur Hermans van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via het volgende e-mailadres: arthur.hermans@boekel.nl. Een telefoontje kan natuurlijk ook via 0492-326800 0492-326800 Vrij