Nieuws

 

Begroting 2014

Als D.O.P constateren we met tevredenheid dat de begroting 2014 evenals in 2013 sluitend is.
De doelstelling die we ons in 2010 hebben gesteld: een reëel sluitende begroting vanaf  2013, wordt ook voor 2014 gerealiseerd.

Dat ondanks beperkte budgetten in deze raadsperiode flink wat zaken zijn opgepakt, stemt ons eveneens tevreden.
 
De begroting voor 2014 is sober. Gelet op de financiële situatie vinden wij dat terecht.
Het huishoudboekje op orde hebben, is immers een must om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven.
Zolang dit voor de inwoners van Boekel en Venhorst beter is, streven wij deze zelfstandigheid na. Voorlopig is dat in onze optiek zeker het geval.

Voor de jaren na 2014 ligt nog een hele uitdaging. We zien deze periode echter met vertrouwen tegemoet.
In het verleden is vaker gebleken dat we met creativiteit en lef tot de juiste “Boekelse” oplossingen konden komen.

Omdat niet alleen de gemeente Boekel erg op de centjes moet letten maar ook onze inwoners en verenigingen, willen wij de komende tijd diverse initiatieven gaan nemen die hen daarbij helpen:

  1. De verenigingen vanuit de gemeente beter ten dienste staan dan nu gebeurt. Niet middels privatisering verkapte bezuinigingen doorvoeren en alle verantwoordelijkheid proberen te leggen op het bordje van hardwerkende vrijwilligers; ga ook niet tussentijds spelregels veranderen. Ons streven is gericht op het creëren van win-winsituaties.
  2. Bouwen en wonen in Boekel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Faciliteren dat de jeugd in Boekel kan blijven wonen. Instromen op de woningmarkt nog beter betaalbaar maken met starterswoningen van rond de 150.000 euro.
  3. Aan mensen die zorg nodig hebben, ook die zorg verlenen die redelijkerwijs nodig is. Extra aandacht voor de meest kwetsbare en minst draagkrachtige mensen in onze Boekelse Gemeenschap.

Behalve aandacht voor de mens blijven wij ook de komende jaren aandacht houden voor de natuur en het milieu. Boekel is van iedereen en iedere inwoner zou dan ook moeten kunnen leven en wonen in een mooie, schone en gezonde omgeving.
Gezien de economische situatie zijn wij realistisch genoeg om te beseffen dat uitbreiding van de natuur de komende jaren niet hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeente zal staan.
Met houden wat we hebben en deze gebieden goed onderhouden zijn we de komende jaren dan ook tevreden. Gelukkig hebben we in Boekel veel vrijwilligers die prima werk verrichten op dit gebied.

Als D.O.P. zien we de toekomst in de gemeente Boekel met vertrouwen tegemoet.