Nieuws

 

Begroting 2016

D.O.P. akkoord met voorgestelde begroting 2016

Tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november j.l. is de D.O.P., samen met coalitepartners GVB  en BW akkoord gegaan met de voorgestelde begroting.
Om de begroting sluitend te kunnen krijgen is er de afgelopen jaren flink structureel bezuinigd. Vanaf 2010 maar liefst 2,5 miljoen euro, ruim 10 % van de totale begroting.
Nog verder bezuinigen was is onze optiek niet haalbaar en dus betekent dit dat de vorige jaar voorgestelde OZB-verhoging van 10 % onvermijdelijik was. Gelukkig  staan daar ook een aantal lastendalingen voor onze burgers tegenover.
Voor de burgers in de gemeente Boekel heeft dit een gemiddelde totale woonlastenstijging in 2016 van 2,31 % tot gevolg. Niet leuk maar in onze optiek wel acceptabel.
We hadden deze woonlastenstijging graag achterwege willen laten maar zagen in de huidige begroting geen reële mogelijkheden meer om nog meer te bezuinigen.
Voorstellen van met name het CDA om te bezuinigen op minder regelgeving (100.000 euro), minder ambtenaren (120.000 euro) en bezuinigen op groen- en wegenonderhoud (90.000) hebben wij zeer serieus bestudeerd maar waren in onze optiek te weinig concreet en onderbouwd om nu al in te kunnen rekenen in de begroting.
Wel hebben wij als D.O.P. waardering voor de wijze waarop het CDA structureel heeft meegedacht om te proberen de lastenverzwaring voor de Boekelse burger zoveel mogelijk te beperken.
We zijn er van overtuigd dat we door het vaststellen van de begroting de juiste stappen hebben gezet om Boekel ook in de toekomst leefbaar en zelfstandig te laten blijven.

Fractie D.O.P