Nieuws

 

In het nieuws
Bibliotheek

Brabants Dagblad, woensdag 23 maart 2011

Bezuiniging op Boekelse bibliotheek betekent verschraling van aanbod

door Lieke Mulder BOEKEL  Bibiliotheek De Lage Beemden in Boekel heeft een plan opgesteld hoe ze denkt de komen­de jaren jaarlijks zo’n 45.000 euro te gaan bezuinigen. Dat moet wel, aangezien de gemeente eind vorig jaar besloot de jaarlijkse subsidie structureel te verlagen van 236.400 euro naar 191.100 euro.

Het aantal informatieve boeken zal met twintig procent vermin­derd worden. Verder levert het personeel samen vijftien uur in. Dat hoeft volgens wethouder Henri Willems echter niet te betekenen dat de bibliotheek minder uren open zal zijn. „ En het biebpunt in Venhorst zal zeker blijven. Misschien dat het wel een wat andere invulling krijgt.

De eerstkomende twee jaar is er overigens nog weinig aan de hand en zullen leden nog niet veel mer­ken. De bibliotheek kan nog inte­ren op de in de voorgaande jaren opgebouwde reserves. De jaren daarna lukt dat niet meer, en zal er toch echt op personeel en op het aanbod van boeken bezuinigd moeten worden. Ook is niet uitge­sloten dat het lidmaatschap duur­der wordt.

Volgens wethouder Willems heeft de bibliotheek nu twee jaar de tijd om de bezuiniging verder vorm te geven. De gemeente heeft intus­sen een prestatie-overeenkomst met de bibliotheek opgesteld. Daarin geeft ze onder andere aan dat de jeugd het allerbelangrijkste is en dat de bibliotheek daar zeker niet op zou moeten bezuinigen.

Het geld zal dus elders gehaald moeten worden. Behalve het ver­kleinen van het aanbod, bezuinigen op personeel, en verhogen van lidmaatschapskosten is verhuizen naar een goedkopere ruimte ook nog een optie. Willems:  De bibliotheek zal bijvoorbeeld zeker betrokken worden bij de plannen voor een brede school in Boekel.