Nieuws

 

In het nieuws
Boekos-terrein (1)


Brabants Dagblad, donderdag 23 december 2010

BOEKEL Herontwikkeling terrein

Boekos plek voor wonen en werkenHet Boekelse College ziet het liefst dat er woningen en bedrij­ven op het oude terrein van Boe­kos komen. Idee is dat er een ge­bied van wonen aan de Wilhelminastraat, wonen en werken halverwege en bedrijven aan de kant van de Vlonder komt.

door Lieke Mulder

BOEKEL
 Volgens wethouder Ted van de Loo zou het het wenselijk zijn als het oude Boekosterrein een overgangsgebied van wonen naar bedrijvigheid wordt. Ik heb het dan over een soort schil om De Vlonder heen. Dan moet je denken aan drie zones. Je deelt het gebied in drie vlakken in, waarbij aan de Wilhelminastraat alleen plek is voor wonen en aan de Vlonder-kant alleen een bedrijfsbe­stemming komt. In het midden is er dan ruimte voor de combinatie wonen en werken. Op die ma­nier, zo legt de wethouder uit, wordt De Vlonder mooi ingekap­seld. Het idee is volgens wethou­der Ted van de Loo nog niet naar de raad gecommuniceerd:  Het gaat om een eerste denkrichting. Maar dit is wel hoe wij het als col­lege het liefste zien.Van de verhalen dat er een supermarkt op het terrein zou komen, is volgens Van de Loo niets waar. Ik heb die geruchten ook ge­hoord.

Maar we hebben navraag gedaan en het terrein is nog ge­woon in handen van Zwanenberg. Een ontwikkelaar is in opdracht van Zwanenberg plannen aan het maken. We hebben als college bij de ontwikkelaar aangegeven dat wij niet voor een supermarkt zijn. Dat past ook helemaal niet in de centrumvisie, waarbij je een con­centratie van winkels wilt in de Kerkstraat-noord en aan het Agathaplein. Een supermarkt is een trekker, die je in het centrum moet situeren, zodat ook de ande­re winkels er profijt van hebben. Ook woordvoerder Patrick de Lee­de van Zwanenberg laat weten dat er geen plannen zijn voor een su­permarkt op het terrein.

Op de vraag of de gemeente er niet bij inschiet als er bedrijven op het oude Boekosterrein komen, stelt Van de Loo dat niet zo te zien: Natuurlijk is het zo dat be­drijven dan geen gemeentekavels kopen. Maar De Vlonder 1 en 2 zitten vol en wij hebben op dit mo­ment in Boekel geen vrije kavels voor bedrijven. We zijn dus als ge­meente ook wel blij dat er op deze manier weer kavels voor bedrijven beschikbaar komen. Ook al worden we daar als gemeente dan niet rijker van.

Burgemeester Pierre Bos vult wet­houder Van de Loo aan: Vanuit bedrijvigheid is het op dit mo­ment gewenst dat er op het terrein bedrijven kunnen komen. Nieuwe woningen zijn op dit moment in Boekel minder noodzakelijk.