Motie van D.O.P. haalt het helaas niet.

 

17 december 2014

De D.O.P. heeft  afgelopen raadsvergadering een motie  ingediend om  aan te sluiten bij  " een dementievriendelijke gemeente ", een initiatief dat ook door de provincie wordt ondersteund.
Op dit moment heeft Boekel reeds 180 inwoners die de diagnose dementie hebben. In de toekomst is de prognose voor Boekel 485 inwoners met de ziekte dementie.
Dit wordt veroorzaakt door de huidige leeftijdsopbouw in Boekel, gemiddeld voor Nederland zou dit 360 zijn.

Het draait erom het dagelijks leven voor mensen met dementie gemakkelijker te maken. Omdat  niet direct kenmerken van dementie van buitenaf te zien zijn en mensen proberen te verbloemen dat er iets niet pluis is, is de doelgroep slecht zichtbaar.
Hierdoor ontstaan vaak frustraties die een dementerende doen besluiten zich meer terug te trekken uit de samenleving.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mantelzorgers  voor dementerende heel zwaar belast worden.
Het is een fabeltje dat mantelzorgers bij dementie wel om hulp en informatie vragen als zij die nodig hebben. Veel mantelzorgers vragen te veel van zichzelf uit plicht- of schuldgevoel. Het wrange is dat de mantelzorger eigenlijk ook hulpvrager is.

Belangrijk neveneffect is ook dat door te investeren in een dementie vriendelijke gemeenschap doorbreken van het taboe op dementie gestimuleerd wordt.

Ondanks dat alle partijen sympathie voor het voorstel hadden is er niet voor gekozen aan te sluiten bij  het initiatief maar gaat de wethouder proberen de bestaande voorzieningen beter inzichtelijk te maken.
Belangrijke overweging daarbij is dat binnen de WMO is gekozen voor geen doelgroepenbeleid.

Als DOP respecteren wij de mening van het college en onze collega-partijen.
We hadden de dementerenden en hun mantelzorgers deze extra aandacht van harte gegund.

Fractie DOP.