Algemene Dienst begroting
Thema-info Milieuwetgeving

 

D.O.P. publicaties
Algemene Dienst begroting
Thema-info Milieuwetgeving
12 april 2014

Maandag 15 april is er een informele bijeenkomst gepland rondom de Algemene Dienst begroting. De heren Toine Nijssen en Jeroen van den Broek geven op hoofdlijnen uitleg over de gemeentefinanciën.

Dinsdag 16 april, aanvang 20.00 uur, Gemeentehuis, Thema-info over Milieuwetgeving. Als basis voor de presentatie door de heer R. Giepmans van het Regionaal Milieu Bedrijf, zijn er vanuit de verschillende
raadsfracties vragen geformuleerd.
Voor de gewijzigde commissie-raadsvergaderingen verwijzen we naar de website www.boekel.nl  voor de juiste datum en inhoud