Ecodorp Boekel

 

Visie D.O.P. op Ecodorp Boekel

Tijdens de achterbanvergadering van 17 februari 2014 hebben we Ecodorp Boekel uitgebreid besproken.
Algemene conclusie is dat we het een sympathiek plan vinden maar dat we nog een heleboel vragen hebben.


Deze vragen gaan onder andere over risico’s voor de gemeente, financiële haalbaarheid, precedentwerking en waarom zo’n haast met de besluitvorming.
Inmiddels is een brief met deze vragen naar het college verzonden. Zodra we de beantwoording binnen hebben, gaan we Ecodorp Boekel opnieuw met de achterban bespreken.
We houden u op de hoogte.Fractie D.O.P.

Visie van de D.O.P. op Ecodorp Boekel op dit moment:

·  Omdat de droomlocatie MOB-Run een financiële nachtmerrie dreigde te worden voor de gemeentelijke financiën, hebben alle politieke partijen gezamenlijk het college opdracht gegeven om uit  te kijken naar andere mogelijkheden voor dit dure stuk grond. Ook tot onze verrassing toverde het college "Ecodorp Boekel" uit de hoge hoed.
·  Inmiddels zijn we enkele thema-avonden en achterbanvergaderingen verder en hebben we de plannen langzaam op ons in laten werken. We hebben nog steeds meer vragen dan antwoorden. Aan besluitvorming zijn we voorlopig niet toe.
De huidige stand van zaken binnen de D.O.P. inzake Ecodorp Boekel is: 
·  * We onderschrijven de duurzame doelstellingen van het Ecodorp.
·  * we twijfelen aan de financiële draagkracht van coöperatie Ecodorp om na de pachtperiode tot aankoop over te gaan.
·  Die twijfel kan mogelijk worden weggenomen door het ondernemingsplan van coöperatie Ecodorp te overleggen met een onderbouwde financiële paragraaf van de mogelijke scenario's van kosten/opbrengsten en daarbij behorende financieringsmogelijkheden.
·  * We willen risico's voor de gemeente goed in beeld hebben.
·  * We streven naar een win - win situatie op basis van een faire deal tussen de gemeente Boekel en Ecodorp Boekel, zonder dat er sprake van is van voortrekkerij of benadeling van bepaalde groepen.
·  * we accepteren dat dit mogelijk betekent dat geen raadsbesluit in maart genomen kan worden omdat kwaliteit van besluitvorming voor snelheid gaat.
 
Met vriendelijke groeten.
 
Fractie D.O.P.

20 februari 2014