Nieuws

 

In het nieuws
Gastouders 2


Brabants Dagblad, vrijdag 15 april 2011

CONTROLE GASTOUDERS

Minister tikt Boekel op de vingers

Minister Henk Kamp van OCW staat niet toe dat Boekel de con­trole bij gastouders aan de gastouderbureaus overlaat. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Dat kost Boekel een besparing van 38.000 euro per jaar.

door Lieke Mulder BOEKEL  De gemeente Boekel moet zelf onderzoeken hoe gastouders kinderen opvangen. De gemeente mag dit niet overlaten aan de gastouderbureaus zelf. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Tweede Kamer. Het college van B. en W. van Boekel had hem netjes gemeld dat Boekel -via de GGD- geen inspecties uitvoert bij gastouders thuis. Maar de minister tikt Boekel nu op de vingers en stelt dat dit in strijd is met de wet.

Op 14 oktober vorig jaar besloot de Boekelse gemeenteraad dat de controle de eigen verantwoorde­lijkheid is van gastouderbureaus, de gastouders en de ouders zelf. De raad vond het niet nodig dat er bij gastouders thuis gecontroleerd wordt, als de gastouder uit het netwerk van het gezin komt. Laten we de uitdaging maar aangaan met de inspectie, stelde Jeanne van Eert van GBV toen nog.

Met het aannemen van het raads­voorstel dacht Boekel zo’n 38.000 euro per jaar te kunnen besparen. Maar die vlieger gaat nu dus niet op. Minister Kamp laat in de brief aan de Tweede Kamer weten dat de gemeente de controle moet uit­voeren en dat gemeenten voor die controle juist extra geld hebben gekregen. Kamp schrijft dat voor deze taak in 2010 en in 2011 10 mil­joen euro aan het gemeentefonds is toegevoegd. Het is volgens de mi­nister dus niet zo dat Boekel de controles uit eigen zak moet beta­len.

Wethouder Henri Willems laat we­ten dat de 10 miljoen waar Kamp het over heeft bij lange na niet ge­noeg is om de regeling uit de kun­nen voeren. Dat geluid heb ik ook bij andere gemeenten gehoord waar we mee overleggen.

Willems weet het niet exact, maar hij denkt dat Boekel voor elk jaar ongeveer 10.000 euro heeft gekre­gen. Dat geld hebben we gereser­veerd voor het geval we toch die controles uit moeten voeren. Boe­kel gaat volgens de wethouder nu niet meteen maatregelen nemen. De gemeente heeft op 12 mei een gesprek met de onderwijsinspec­tie. Dan willen we onze argumenten nog eens op een rijtje zetten.