Nieuws Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De Democratische Onafhankelijke Partij, is een lokale Boekelse partij, die haar steentje wil bijdragen om Boekel, Venhorst en Huize Padua op een duurzame manier verder te ontwikkelen als zelfstandige gemeente, met een goed leefklimaat, zowel in het buitengebied als binnen de bebouwde kom, met goede voorzieningen voor jong en oud, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen en aandacht voor diegenen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Omdat de D.O.P. niet gebonden is aan een landelijke politieke partij of andere overkoepelende organisaties kunnen wij zelfstandig en onafhankelijk besluiten nemen waarvan wij denken dat deze goed zijn voor de inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijken voor de meeste mensen nog ver weg. Echter niet voor de stuurgroep “D.O.P. 2018 - 2026” . Deze groep mensen is achter de schermen druk bezig om weer helemaal klaar te zijn voor de komende raadsperiode.
Het programma vernieuwen, nadenken over “gemeentepolitiek 2.0”, nadenken over hoe de achterban beter bereikt kan worden, evenementen organiseren, jeugd enthousiasmeren voor gemeentepolitiek en, wat zeker ook erg belangrijk is, er voor zorgen dat we wederom met een goede kandidatenlijst voor de dag komen om onze ingezette koers voor een vitale zelfstandige gemeente voort te kunnen zetten.

 Dat laatste is zeker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen nog een behoorlijke uitdaging. 3 huidige raadsleden, Antoinette Heunks, raadslid vanaf 2002, Erik van Mierlo, raadslid tussen 2002 en 2010 en sinds 2014 en Ton van de Ven, raadslid vanaf 2007,  hebben immers aan gegeven dat ze per maart 2018 zullen stoppen als raadslid. Gelukkig zijn deze mensen wel bereid om in een coachende rol hun opvolgers klaar te stomen voor het raadswerk.

Heb je belangstelling voor het raadswerk, of een andere rol in de gemeentepolitiek, dan biedt de gemeente Boekel je een mooie kans om hier middels de cursus gemeentepolitiek aan te snuffelen. Deze cursus vindt plaats op 9 en 23 maart in de avonduren en op 1 april ’s ochtends. Via het Weekblad Boekel & Venhorst en via de website www.boekel.nl word je hierover nader geïnformeerd.

Als D.O.P. zouden wij het geweldig vinden wanneer wederom een groot aantal politici in de dop zich aanmeldt voor de cursus. Wanneer een aantal politici in de dop dan ook nog eens zou kiezen om zich aan te sluiten bij  D.O.P., dan zou dat voor ons helemaal mooi zijn.

Geïnteresseerd? Bezoek eens onze website www.dopboekel.nl of neem contact op met een van onze raads- of burgerleden. Hun gegevens zijn op de site te vinden.

Groeten, namens fractie, bestuur en stuurgroep,

Jan Oerlemans           Jeanneke Franssen                          
Antoinette Heunks      Joop van Lanen
Toon Bullens               Erik van Mierlo
Moira van Alphen       Gertie Jansen
Marcel Kanters           Ton van de Ven