Nieuws

 

In het nieuws
Groene Ladder


Brabants Dagblad, vrijdag 16 december 2011

Verplaatsen crossterrein uit visie Groene Ladder

BOEKEL Een tekst over het verplaatsen van het motorcrossterrein wordt geschrapt uit de toekomstvisie voor de Groene Ladder, het bosgebied ten zuiden van Boekel.

Dat heeft de raad deze week besloten. Het motorcrossterrein was de hete aardappel in de visie. In het stuk stond dat er moet worden nagedacht over verplaatsing van het terrein. Dat ging er bij met name het CDA en de VVD niet in. Marius Cornelissen (CDA): "Het alternatief is dat we in de visie niets zeggen over het crossterrein."

De discussie eindigde in een compromis. Dat het terrein er nu eenmaal ligt, mag netjes blijven staan in de visie. Maar het projectvoorstel om het terrein te verplaatsen gaat eruit. Het voorstel van de VVD om in de visie te zetten dat het terrein sowieso moet blijven, haalde het niet. Jeanne van Eert (GBV): "Dat kan koren op de molen van de provincie zijn. Die kan dan denken dat het regionale crossterrein niet meer zo nodig is. En daarmee lopen we de kans dat we met lege handen komen te staan, aangezien de procedures voor het Boekelse terrein nog lopen."

In het nieuws
De Groene Ladder


Gemerts Nieuwsblad, dinsdag 4 januari 2011
Gebiedsvisie De Groene Ladder
BOEKEL: De gemeente Boekel laat een gebiedsvisie en projectprogramma opstellen voor De Groene Ladder. Het college trekt daarvoor 20.000 euro uit. De opdracht wordt gegund aan Grontmij, dat eerder al het ontwikkelingsperspectief voor de herontwikkeling van camping Boekels Ven en aangrenzende groengebieden –De Groene Ladder- op papier zette.
Door Marcel Bosmans

Het ontwikkelingsperspectief is met de provincie besproken. Ambtenaren van de provincie en vertegenwoordigers van de reconstructiecommissie Peel en Maas hebben ook een bezoek aan het gebied gebracht. Volgens wethouder Ted van de Loo zijn beide partijen positief over de plannen: Afgesproken is dat het ontwikkelingsperspectief verder uitgewerkt wordt in een gebiedsvisie met een projectprogramma. In het projectprogramma moeten ondermeer de projecten van waterschap en gemeente, de reconstructieplannen en de wensen van ondernemers worden samengebracht.

EHS
Punt van aandacht is het effect van de ontwikkeling op de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De EHS is de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geisoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven.

Herontwikkeling
Het plangebied van De Groene Ladder strekt zich uit van Boekel tot Gemert-Bakel (Handel). Een deel van de camping en het bosgebied is nog in eigendom van de gemeente Boekel. Aan de ontwikkeling wordt in het Boekelse collegeprogramma de hoogste prioriteit toegekend. In het gebied is natuurontwikkeling in combinatie met recreatie en zorg voorzien. Grotenhuis Ontwikkelingsmaatschappij wil van de verouderde camping een vakantiepark annex hersteloord maken. De gemeente Boekel stelt een aantal voorwaarden aan de herontwikkeling. Zo mogen vakantiewoningen niet permanent bewoond worden, dient verlies aan groen gecompenseerd te worden en moeten het park en omliggende bosgebied vrij toegankelijk blijven.

Foto: Een projectontwikkelaar wil van Boekels Ven een herstellingsoord maken.