Nieuws

 

In het nieuws
Stichting Leergeld

Brabants Dagblad, 1 juli 2011

Stichting Leergeld in Boekel krijgt toch jaarlijks 1500 euro subsidie
door Lieke Mulder

BOEKEL
 Stichting Leergeld en heel wat kinderen in Boekel kunnen opgelucht ademhalen. Alhoe­wel in de nieuwe subsidieverorde­ning in eerste instantie stond dat de stichting geen geld meer zou krijgen van de gemeente, heeft de Boekelse raad daar gisteravond een stokje voor gestoken.

Stichting Leergeld bekostigt onder andere schoolspullen en sportbe­nodigdheden voor kinderen van arme ouders. Doel is te voorko­men dat deze kinderen in een so­ciaal isolement raken. Leergeld kreeg eerder wel geld van de ge­meente Boekel, maar dat geld kwam rechtstreeks uit de Abouta­leb- gelden van het rijk en kostte de gemeente dus niets. Vorig jaar nog besloot de raad Leergeld geen subsidie meer te geven. Dit, omdat er bij de gemeente een soortgelijk potje is: het declaratiefonds. En, zo was de redenering, Boekel heeft de voorziening dus al in huis.

Coalitiepartijen DOP, BoekelsWelzijn en GBV dienden gisteren tij­dens de raadsvergadering een mo­tie in waarin zij de wethouder op­riepen de stichting toch subsidie te geven. Inge van Boxmeer (DOP) motiveerde dat door onder meer te stellen dat met de subsidie de waardering voor de stichting wordt geuit. Marius Cornelissen (CDA) stelde de omslag vreemd te vinden: Er is vorig jaar als insteek genomen dat mensen een beroep kunnen doen op het declaratiefonds. Stichting Leergeld werkt voor Laarbeek, Gemert/ Bakel en Boekel. Je weet dus niet waar dat geld straks blijft. Het kan dus zijn dat we per saldo minder overhou­den voor onze burgers.

De motie werd desondanks aangeÂnomen en wethouder Henri Wil­lems stelde daarop dat Leergeld de komende jaren jaarlijks 1500 euro zal krijgen. Die 1500 euro wordt afgetrokken van het declaratiefonds