Nieuws

 

In het nieuws
Nia Domo

Brabants Dagblad, vrijdag 18 januari 2011

Coalitiepartijen in Boekel verdeeld over hoogte subsidie aan Nia Domo
door Kees Backx BOEKEL  De coalitie, bestaande uit BoekelsWelzijn (BW), DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst (GBV) begint haarscheurtjes te vertonen. In de raadsvergadering van gisteravond stemden Boekels Welzijn en GBV tegen een door DOP ingediend wijzigingsvoorstel. Door dat voorstel zou gemeenschapshuis Nia Domo 75.000 euro meer krijgen voor de renovatie van de podiumzaal dan B. en W. voorstelden. Het DOP-voorstel haalde het uiteindelijk, omdat het werd gesteund door CDA en VVD. In Boekel wordt al jaren gesproken over plannen voor Nia Domo. Een oorspronkelijk plan van 33 miljoen is inmiddels fors teruggebracht. B. en W. stelden de raad voor naast een IDOP- subsidie van 250.000 eu­ro nog 150.000 euro bruto ter be­schikking te stellen. Daarmee kunnen de podiumzaal, de entree en de toiletten worden gerenoveerd. Antoinette Heunks van de Demo­cratisch Onafhankelijke Partij ( DOP) stelde voor ook de kapitaal­lasten ter beschikking van Nia Domo te stellen. Dat zou 75.000 euro meer betekenen dan het colle­geplan.

Omdat burgemeester Pierre Bos zag aankomen dat er een andere fi­nanciele uitwerking van het Nia Domo- plan zou kunnen komen, schorste hij de vergadering voor overleg binnen het college. Om vervolgens aan te geven dat het col­lege zich niet achter het wijzigingsÂvoorstel kon scharen.

VVD en CDA waren er als de kip­pen bij om het DOP-voorstel te steunen. Dat haalde het daardoor met 7 tegen 5 stemmen. Toen Bos vervolgens het gewijzigde college­voorstel in stemming bracht, ging ook Boekels Welzijn om. Alleen GBV hield de rug recht en stemde tegen. Al verklaarde fractievoorzit­ter Sjan van Eert blij te zijn dat Nia Domo nu eindelijk aan de gang kan.