Nieuws

 

In het nieuws
PlantenNu (2)


Boekel, 18 juli 2011
Gemeente Boekel

Erfbeplantingsproject PlantenNu groot succes in Boekel!!
Afgelopen maanden hebben wij u diverse malen geinformeerd over het erfbeplantingsproject PlantenNu. Met dit project streeft de gemeente Boekel ernaar de aanleg van lijnvormige beplantingen en andere landschapselementen in het landelijk gebied van de gemeente Boekel te stimuleren.
Voorwaarden om deel te nemen aan PlantenNu was dat er per locatie minimaal 200 stuks bosplantsoen of 10 bomen aangeplant worden. Daarnaast dient de gesubsidieerde beplanting minimaal 10 jaar in stand gehouden te worden. Inpassings- en herplantverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.
In totaal hebben circa 40 bewoners uit de gemeente zich aangemeld voor deelname aan dit project. In de afgelopen maanden zijn alle geinteresseerden bezocht. Uiteindelijk bleken 26 locaties daadwerkelijk in aanmerking te komen voor deelname.
De deelnemers aan PlantenNu zullen de aanplant van de beplanting zelf verzorgen. De kosten voor het leveren van het plantmateriaal wordt voor 50% vergoed door de provincie Noord-Brabant en voor 50% door de gemeente Boekel.
Op onderstaande luchtfoto is, middels rode stippen, aangegeven waar de 26 deelnemende locaties aan PlantenNu zich bevinden. Verspreid over deze 26 locaties zullen komend najaar onderstaande beplantingseenheden uitgeleverd en aangeplant worde
168 bomen;
166 fruitbomen;
2.379 stuks bosplantsoen.
Erfbeplantingsproject PlantenNu is in Boekel dus een groot succes!In het nieuws
PlantenNu (1)
30 maart 2011

Start erfbeplantingsproject PlantenNu

Wat is PlantenNu
Gemeente Boekel wil de aanleg van erfbeplanting op en rond erven in het buitengebied stimuleren. Om hieraan uitvoering te geven heeft gemeente Boekel ervoor gekozen het project PlantenNu op te starten. Dit project is eerder in 9 gemeenten in de provincie Noord-Brabant succesvol uitgevoerd.
Met het project PlantenNu krijgen grondeigenaren in het buitengebied de gelegenheid om gesubsidieerd landschapselementen aan te leggen. Gemeente Boekel vergoedt de kosten voor het maken van inrichtingsplannen en het plantmateriaal. Het planten van bomen en bosplantsoen dient door de aanvrager zelf te worden uitgevoerd.Bij de aanleg van landschapselementen kunt u ondermeer denken aan:

  • erfbeplanting rondom agrarische bedrijfsgebouwen;
  • houtsingels en laanbomen op perceelsranden en erven;
  • hoogstam fruitboomgaarden.

Voorwaarden
Voorwaarden om deel te nemen aan PlantenNu is dat u minimaal 200 stuks bosplantsoen en/ of 10 laan- of fruitbomen aanplant en dat u de gesubsidieerde beplanting minimaal 10 jaar in stand houdt. De beplanting zal in het najaar van 2011 uitgeleverd worden bij de deelnemers aan het project.
Subsidie provincie Noord-Brabant
Het project PlantenNu is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant. De helft van de kosten van het project wordt door de provincie betaald.
Aanmelden
Voor de uitvoering van het project PlantenNu werkt de gemeente Boekel samen met Projectbureau Orbis. Een medewerker van Projectbureau Orbis zal de belangstellende grondeigenaren bezoeken en samen met hen aan de keukentafel mogelijkheden bespreken en deze tot een definitief inrichtingsplan uitwerken.
Het project wordt uitgevoerd op basis van een vast budget, deelname is mogelijk op volgorde van aanmelding. Wanneer u zich aan wilt melden voor het project PlantenNu of hierover meer informatie wenst, verwijzen wij u door naar de website www.plantennu.nl, ook kunt u contact opnemen met:Projectbureau Orbis, Koen van Hout
Telefoon: 06  22224146, e-mail; koenvanhout@projectbureauorbis.nl