Nieuws

 

In het nieuws
Speeltrein en speeltuinen

Brabants Dagblad, zaterdag 16 april 2011

Stichting De Speeltrein Boekel is boos op de gemeente

Lieke Mulder

BOEKEL
 Stichting De Speeltrein in Boekel is zwaar teleurgesteld over de inzet van de gemeente. De Speeltrein vraagt 45.000 euro per jaar, voor vijf jaar. En daarna jaar­lijks 20.000 euro voor onderhoud. Met dat geld kunnen de bestaande speelterreinen worden opgeknapt en drie nieuwe speeltuinen in De Donk, De Lage Schoense en De Peelhorst in Venhorst worden aan­gelegd. Maar het enige dat het col­lege volgens De Speeltrein wil om dat geld bij elkaar te krijgen, is speeltuintjes opofferen als bouw­kavel. In een brief aan de Boekelse politieke partijen stelt De Speelt­rein dat ze overweegt te stoppen. Voorzitter GÃrard van Berlo van De Speeltrein: Het is veel geld, dat beseffen wij ook. Maar dat komt ook omdat er de afgelopen jaren niets is genvesteerd.

Van Berlo stelt weinig medewer­king te krijgen. We kregen toen we vorig jaar begonnen positieve reacties, ook vanuit de gemeente. De burgemeester noemde het een prachtig voorbeeld van burgerini­tiatief. Maar er gebeurt nu verder niets. Ja, behalve het voorstel om drie speeltuintjes op te offeren.

Hij doelt daarmee op het voorstel van wethouder Henri Willems om grond van drie van de 27 speelter­reintjes op te offeren als bouw­grond. Het geld dat dat oplevert, is dan voor de overige 24 speeltuin­tjes en de drie nieuwe speeltuinen in de nieuwe wijken. De Speel­trein vindt dat echter onbespreek­baar. Van Berlo: Die speeltuintjes ben je dan voorgoed kwijt.

Willems laat in een reactie weten het jammer te vinden dat De Speeltrein een brief aan de par­tijen heeft gestuurd.  Naar mijn idee waren we nog in gesprek en was er nog veel mogelijk. Op 4 april hadden ambtenaren een ge­sprek met De Speeltrein. Half mei volgt een nieuw gesprek. Ik vind De Speeltrein ook een geweldig initiatief. Maar helaas zitten we in een tijd waarin het geld niet voor het oprapen ligt. En over de ver­koop van speeltuintjes als bouw­grond:  Ik heb de stichting gezegd dat we op zoek naar geld moeten. Een idee is dan dat je grond van een aantal speelterreintjes ver­koopt als bouwkavel. Volgens de wethouder hoeft dat echter niet te betekenen dat die speelterreintjes helemaal verdwijnen: Het kan ook dat maar een deel van zo’n ter­reintje verdwijnt. Van Berlo: Wil­lems wil drie terreintjes verkopen die het beste als kavel verkocht kunnen worden. Hij kijkt dus niet vanuit het perspectief van het kind. Beiden willen niet kwijt om welke speeltuintjes het gaat.