Nieuws (12-10-2016)

 

Strategische visie 2030;                   “gastvrij en actief naar 2030

De bevolkingsgroei, het toegenomen aantal woningen en alle plannen voor de komende jaren laten duidelijk zien dat Boekel gastvrij en actief is. De D.O.P. is trots op deze ontwikkelingen en weet hoe hard de organisatie hieraan werkt.

Om de éérste overheid te zijn en te blijven hoor je te weten wat je inwoners willen! De gemeente Boekel weet wat de inwoners willen, omdat de zogenaamde kernkwaliteiten resultaat opleveren. De kernkwaliteiten: samen aanpakken, verbondenheid, trots, sociale cohesie, creativiteit en plezier in het leven. Omdat de gemeente Boekel weet waar we staan én weet wat de inwoners willen, is het ook duidelijk wat er veranderd moet worden. Wanneer je dat weet kan de strategie bepaald worden. De hoe-vraag!

Met betrekking tot deze hoe-vraag realiseert de gemeente Boekel zich maar al te goed dat we met andere partijen moeten samenwerken om de gestelde doelen te bereiken. Samenwerken wanneer dat nodig is, zelfstandig werken wanneer het kan! Het rondje langs de velden laat zien dat de gemeente Boekel kijkt hoe we door samenwerking met de omliggende gemeenten, de regio en de provincie win-win situaties kunnen creëren voor burger en overheid.

Boekel is een prettige gemeente om in te wonen, te werken en te leven. Volop aandacht en plannen voor woningbouw, economische ontwikkeling (veel arbeidsplaatsen, lage werkloosheid) en het welzijn van onze inwoners. Kortom: ambitieus. Sterk punt van de gemeente Boekel is dat gemaakte plannen ook worden uitgevoerd! Grote projecten zoals de transities in het sociaal domein, het omgevingsplan, de randweg en het glasvezelnetwerk worden goed aangepakt.

Over de participatie, maar ook over de zelfredzaamheid van onze inwoners is de D.O.P. zeer tevreden. Inwoners van de gemeente Boekel voelen zich thuis en willen meedoen. Let wel. Meedoen is niet vanzelfsprekend. Dat bereiken we in Boekel door de enorme samenwerkingskracht.

De gemeente stelt zichzelf de kernvraag: heeft de gemeente de zaken goed op orde? Het college beantwoordt deze vraag terecht volmondig met JA. Zelfstandigheid blijkt een goed middel om er echt te zijn voor de inwoners! De D.O.P. vindt een compliment voor de organisatie op zijn plaats en wenst de organisatie veel succes met het uitvoeren van de strategische visie.