Toekomst landbouw

 

D.O.P. publicaties
Toekomst landbouw gemeente Boekel
12 april 2014

Toekomst van de landbouw in de gemeente Boekel.
Het college heeft in samenwerking met het ondersteuningsteam de Peelhorst een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te komen tot een gezamenlijk gedragen ,

  -- Toekomstbeeld veehouderij in de gemeente Boekel--
Een groep ( jonge) boeren, burgers en buitenlui gaan samen in gesprek over de volgende onderwerpen;

  1.  De Boekelse situatie. ( Woensdag  10 april)
  2. Veehouderij in Brabant.  ( Maandag 22 april)
  3. Themabijeenkomst ; Dierhouderij, keten en economie. ( Maandag 27 mei)
  4. Themabijeenkomst ; Gezondheid. ( Maandag 10 juni)
  5. Politiek cafe.  (Dinsdag 10 september)

Een belangrijke reden om dit te doen is het (her)winnen van vertrouwen in elkaar.
De gemeente Boekel wil in 2016 een nieuw bestemmingsplan buitengebied  vaststellen en het is dan ook van groot belang om voor die tijd  het gesprek met  burgers en boeren aan te gaan over de toekomst van de veehouderij.
Wordt vervolgd.