Nieuws

 

In het nieuws
Verhuizing wethouder

Brabants Dagblad, zaterdag 9 april 2011

Ted van de Loo mag weer voor een jaar buiten Boekel blijven wonen
door Lieke Mulder

BOEKEL Wethouder Ted van de Loo hoeft dit jaar wederom niet naar Boekel te verhuizen. Dat heeft de raad donderdag besloten. Van de Loo woont in Oirschot en is niet van plan naar Boekel te verhuizen, zo was een jaar geleden al duidelijk bij zijn aanstelling. Vol­gens de wet moet een wethouder in de gemeente wonen waar hij of zij wethouder is. Maar een raad kan steeds voor een jaar ontheffing verlenen. Volgend jaar moet de raad zich dus weer over een eventuele ontheffing buigen.

Dat de coalitiepartijen instemden, was tot grote ontevredenheid van oppositiepartijen VVD en CDA. Met name Jan Manders (VVD) stelde dat de gemeenteraad met het goedkeuren zich zelfs buiten de wet plaatst: Ontheffing verlenen mag, maar dan moet er wel sprake zijn van een bijzondere reden. Geen zin is geen goede reden. En hij haalde een recente brief van minister Donner van 16 maart aan. Daar noemt de minister heel duidelijk een aantal bijzondere redenen. En dan gaat het bijvoorbeeld om ziekte van een partner, onderbreking van de nieuwbouw van je huis, of een gemeentelijke herindeling waardoor iemand opeens buiten de gemeente woont. In dit voorstel wordt helemaal geen motivering gegeven. Dat vind ik zeer kwalijk. Ook Peter Ketelaars (CDA) roerde zich: Er wordt niet aangegeven waarom hier sprake zou zijn van een bijzonder geval. Beide partijen zeiden dat ze er niet op uit zijn dat Van de Loo weg moet. Manders: Nee, we willen alleen dat de ontheffing gemotiveerd wordt. Ketelaars: Wij doen een oproep: Voldoe gewoon aan de woonplaatsvereiste.

Coalitiegenoten DOP, GBV en Boekels Welzijn waren niet onder de indruk. Van de Ven (DOP): Wij proberen zo open en transparant mogelijk te zijn. Wij zochten een goede wethouder op het terrein van ruimtelijke ordening en vonden die niet in Boekel zelf. De bijzondere omstandigheid is hier dat Boekel in zwaar weer verkeert en dat het tijd was voor een frisse wind na dertig jaar CDA in de coalitie.

Jeanne van Eert ( GBV): Volgens mij gaat het erom dat je als bestuurder een goede invulling geeft aan je taak. Natuurlijk, in de gemeente wonen heeft voordelen, maar afgelopen jaar terugkijkend kan ik zeker niet zeggen dat het hier nadelen heeft gegeven. Jan van Duijnhoven (BW): Voor ons is het belangrijk dat we een bestuurder hebben die goed in zijn vel zit. Wij vinden het belangrijk dat het gezin mag blijven wonen waar het zich thuisvoelt.

De VVD laat het er niet bij zitten. Manders: Wij zullen gebruik gaan maken van de mogelijkheid van bezwaar en beroep.Brabants Dagblad, vrijdag 25 maart 2011

VVD Boekel “eist” verhuizing

door Lieke Mulder

BOEKEL
 De VVD in Boekel vindt dat wethouder Ted van de Loo zich boven de wet plaatst door bui­ten Boekel te blijven wonen. Volgens de VNG is het echter aan de raad om te bepalen of dat mag. Maar het is natuurlijk wel de vraag of je dat wilt als raad.

De VVD is verontwaardigd over het feit dat wethouder Ted van de Loo niet van plan is om naar Boe­kel te verhuizen. Volgens fractie­voorzitter Walter Manders gaat de wethouder daarmee tegen de wet in en mag de gemeenteraad de wethouder dus zelfs geen toestem­ming verlenen om buiten Boekel te blijven wonen. Manders: Een wethouder moet een geldige reden hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om iemands gezondheid, als reden om niet te willen verhuizen. Van de Loo zegt gewoon doodleuk dat hij geen zin heeft om naar Boekel te gaan. Ik vind dat hij zich hiermee boven de wet plaatst.

Wethouder Ted van de Loo is nu een jaar wethouder in Boekel. Daarvoor was hij wethouder in zijn woonplaats Oirschot. Volgens woordvoerder Gjalt Rameijer van de VNG is het aan de raad om te bepalen of een wethouder buiten de gemeente mag blijven wonen. De gemeenteraad kan in principe voor steeds een jaar ontheffing ver­lenen. En de raad bepaalt wat een geldige reden is. Al kan ik me voorstellen dat een gemeenteraad dit geen geldige reden vindt. De Boe­kelse raad bepaalt op 7 april of Van de Loo in Oirschot mag blijven wonen. In het voorstel staat letterlijk: Bij de benoeming van wethouder Van de Loo is kenbaar gemaakt dat hij gedurende de huidige bestuurs­periode niet gaat verhuizen naar Boekel (...) Het afgelopen jaar is niet gebleken dat de afstand tussen zijn woonplaats en de gemeente Boekel tot enige problemen heeft geleid en zeker niet tot min­der betrokkenheid. Manders is het daar niet mee eens: Van het huidige college woont alleen wet­houder Willems in Boekel. Waar blijft dan je binding als college? Ook wijst hij op antwoorden die toenmalig minister Remkes hier in 2007 over gaf. Die stelde toen dat de norm is dat een wethouder woont in de gemeente die hij be­stuurt. De raad zou volgens de mi­nister moeten beoordelen of een wethouder zich voldoende inspan­ning heeft getroost om daadwerke­lijk woonplaats in de gemeente te hebben. Burgemeester Pierre Bos woont ook nog steeds niet in Boekel. Maar dat is omdat hij zijn huis in Sint Anthonis niet verkocht krijgt. Manders: Dat vind ik wel anders.