Nieuws

 

In het nieuws
Welstand (2)


Brabants Dagblad, zaterdag 15 januari 2011

Boekel kan best iets minder welstandsvrij

Boekel schafte Welstand af.

En toen kalkte Sweebroek zijn tekst op de gevel. De buren plukken nu al vijf jaar de zure vruchten in het welstandsvrije Boekel.
Nu vastgoedondernemer Frans Sweebroek dreigt nog meer op de gevel van zijn pand te gaan kalken, wordt weer eens goed dui­delijk hoezeer hij zijn spelletje met de gemeente kan spelen. Over de hoofden van alle Boekelaren vecht hij zijn ruzie met de ge­meente uit. Dat de buren nu al vijf jaar tegen de lelijke tekst moeten aankijken, is volgens hem niet zijn schuld, maar de schuld van de ge­meente. Moeten ze hem zijn zin maar geven. Van de gemeente mo­gen er maar twee appartementen in het pand, Sweebroek realiseerde er vier. De gemeente Boekel heeft natuur­lijk pech dat een ontwikkelaar naar deze maatregel grijpt, maar heeft het wel aan zichzelf te wij­ten, dat de tekst er nog steeds staat. In 2003 schafte de gemeente­raad de commissie Welstand af en Boekel is sindsdien welstandsvrij.

Tot 2006 had Boekel het geluk dat dat geen problemen gaf. Maar sinds de gevel van Kerkstraat 1 met een grote tekst gesierd wordt, blijkt dat er ook mensen zijn die misbruik maken van het ontbreken van een commissie Welstand.

De buren, die er echt veel last van zeggen te hebben, lijken roependen in de woestijn. Logisch, want de meeste mensen in Boekel zijn maar wat blij dat de welstandscom­missie niet meer bestaat.

Zij kunnen naar eigen inzicht bou­wen, krijgen veel makkelijker en sneller een bouwvergunning en hoeven niet aan allerlei naar hun idee nodeloze regels te voldoen.

De vraag is nu of er een tussenweg mogelijk is, waarbij de tekst op de gevel weg moet, maar de meeste inwoners toch welstandvrij kun­nen blijven bouwen. Dat is wat de meeste Boekelaren zullen willen: en die tekst weg, en welstand die wegblijft. Het lijkt een contradictio in terminis.

Maar die tussenweg is er wel dege­lijk. Boekel kan ervoor kiezen het grootste deel van de gemeente wel­standsvrij te houden, maar bijvoor­beeld voor alleen het centrum wel weer een welstandsnota op te stel­len. Een commissie Welstand zal zich dan voortaan weer over be­bouwing in het centrum buigen.

In ieder geval zal dan niemand meer de kans hebben een centrale plek in Boekel zo te ontsieren. Het lijkt een mooie optie.

De meeste mensen kunnen wel­standsvrij blijven bouwen en tege­lijkertijd zal Sweebroek toch einde­lijk die tekst van zijn gevel moeten halen.

Maar er is wel één nadeel, en dat zal slikken worden: Boekel kan zich dan niet meer trots en eigengereid profileren als geheel wel­standsvrije gemeente.

Maar of dit nou zo belangrijk is.

door Lieke Mulder
In het nieuws
Welstand (1)


Brabants Dagblad, zaterdag 15 januari 2011

GEVELTEKST Volgens de VNG is tussenweg mogelijk

VNG: Welstand alléén in centrum Boeke
l

Volgens de VNG is de enige mo­gelijkheid om iets aan de tekst op de gevel van Kerkstraat 1 in Boekel te doen, het (deels) weer invoeren van de commissie wel­stand. De VNG spreekt geen oor­deel uit over het feit dat Boekel geen commissie welstand heeft.

door Lieke Mulder

l.mulder@bd.nl

BOEKEL
 Boekel kan inderdaad niets beginnen tegen de tekst die vastgoedondernemer Frans Swee­broek vijf jaar geleden op de gevel van zijn pand aan de Kerkstraat 1 kalkte. Dat laat woordvoerder Frea Broekman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG) weten. Tenminste, niet zolang de gemeente geen welstandscommis­sie heeft. Boekel heeft een bewus­te keuze gemaakt om geen wel­standscommissie te hebben. Maar daarmee geven ze mensen wel de vrijheid om dit soort dingen te doen. Alleen met een commissie Welstand kan je zoiets aanpakken. Zo’n commissie geeft een oordeel en dat is bindend. Op basis daarvan kan je als gemeente zo’n tekst laten verwijderen. Wat Boekel volgens Broekman wel kan doen, is de commissie Welstand voor een deel van de gemeente weer invoe­ren. „ De raad kan bijvoorbeeld be­sluiten om nieuwbouwwijken bui­ten de welstandsnota te laten vallen. Dan blijft een groot deel van de gemeente dus welstandsvrij. Je kunt als gemeente ook bepalen dat alléén het centrum onder wel­stand valt en ook dan dan kan je deze tekst aanpakken.

De VNG heeft overigens geen oordeel over of het verstandig is om de commissieWelstand af te schaf­fen. Woordvoerder Broekman:  Gemeenten zijn vrij om daarvoor te kiezen. Daar gaan wij uiteraard niet over.

Zolang Boekel welstandsvrij blijft, is van Frans Sweebroek zelf weinig te verwachten. Hij stelt dat hij een half jaar geleden een overeen­komst had met de burgemeester, maar dat die zich niet aan zijn woord heeft gehouden. Het conflict gaat over het aantal apparte­menten dat hij mag realiseren in zijn pand. Sweebroek: We hadden een deal. De twee deuren zouden worden toegestaan en er zou een ander contract komen, waarin zou komen te staan dat het om één woning gaat, met onderver­huur. Iedereen mag een wooncom­mune stichten, dus ik ook. Een ambtenaar heeft er alleen een stok­je voor gestoken, dus toen ging het hele verhaal niet door. Ja, en dan haal ik die tekst ook niet weg. An­ders heb ik niets meer om mee te slaan. Ik denk dat ik maar een tekst bij ga zetten. Iets over nor­men en waarden. Hij roept inmid­dels Boekelaren op een goede tekst te verzinnen.