Toekomst

 

De toekomst verlangt aanpassingen en daarvoor ook enthousiaste jongeren.

Wij zijn op zoek naar inwoners van onze gemeente - waarbij we in het bijzonder het oog hebben op jongeren - die zich aangetrokken voelen tot de D.O.P., om via onze partij op een of andere wijze iets te betekenen in de politiek. Wij zijn van mening dat eenieder capaciteiten bezit om mee te kunnen denken, praten en werken.
Voel je hier iets voor, neem gerust contact op met een van onze mensen.

Om het karakter van onze partij aan te geven hebben we voor communicatie-uitingen onze partijkleur : die is oranje. Daarmee willen wij onze onafhankelijkheid van landelijke partijen en maatschappelijke en religieuze organisaties symboliseren.

Tevens is er een passend motto, dat kort maar krachtig een beeld van onze partij moet geven:

Voor mens en natuur.

Echter dit is niet voldoende om de partij in onze gemeenschap goed te laten functioneren, hiervoor zijn actieve personen nodig die zich kunnen vinden in de doelstellingen van de D.O.P.

Bestuur D.O.P.