Vergaderschema 2018 (versie 10-12-2017 onder voorbehoud)

 

Indienen stukken B&W uiterlijk dinsdag 16-1-2018
Aanleveren stukken griffie donderdag 12.00u 18-1-2018
Presidium maandag 20.00u 22-1-2018
verzenden agenda's commissie's woensdag 24-1-2018
Regionele bijeenkomsten Cuijk woensdag 19.00u 24-1-2018
Regionele bijeenkomsten Boxtel maandag 19.00u 29-1-2018
DOP achterban Commissie maandag   29-1-2018
Thema info avond (indien wenselijk) dinsdag 20.00u 30-1-2018
Commissie Algemene Zaken maandag 20.00u 5-2-2018
Commissie Grondgebied Zaken dinsdag 20.00u 6-2-2018
Commissie Bewonerszaken woensdag 20.00u 7-2-2018
Raad maandag 19.30u 19-2-2018
DOP achterban Raad ma of di   19/20-2-18
Raad - Omgevingsplan Buitengebied donderdag 19.30u 22-2-2018
Indienen stukken B&W uiterlijk dinsdag 27-2-2018
Aanleveren stukken griffie uiterlijk donderdag 12.00u 1-3-2018
Presidium maandag 20.00u 5-3-2018
verzenden agenda's commissie's woensdag 7-3-2018
DOP achterban Commissie maandag   12-3-2018
Thema info avond (indien wenselijk) dinsdag 20.00u 13-3-2018
Commissie Algemene Zaken maandag 20.00u 19-3-2018
Commissie Grondgebied Zaken dinsdag 20.00u 20-3-2018
Gemeenteraadsverkiezingen     21-3-2018
Commissie Bewonerszaken donderdag 20.00u 22-3-2018
DOP achterban Raad maandag   26-3-2018
Raad - oude samenstelling woensdag 19.30u 28-3-2018
Raad - nieuwe samenstelling donderdag 19.30u 29-3-2018
Regionele bijeenkomst - gem.regio woensdag 18-4-2018
benoeming wethouders (event 17-5) donderdag 19.30u 26-4-2018
Indienen stukken B&W uiterlijk dinsdag 29-5-2018
Aanleveren stukken griffie uiterlijk donderdag 12.00u 31-5-2018
Presidium maandag 20.00u 4-6-2018
verzenden agenda's commissie's woensdag 6-6-2018
Commissie Algemene Zaken (of 18-6) maandag 20.00u 12-6-2018
Commissie Bewonerszaken woensdag 20.00u 20-6-2018
Raad - informeel voorjaarsnota donderdag 19.30u 28-6-2018
Commissie Grondgebied Zaken dinsdag 20.00u 19-8-2018
Indienen stukken B&W uiterlijk dinsdag 28-8-2018
Aanleveren stukken griffie uiterlijk donderdag 12.00u 30-8-2018
Presidium maandag 20.00u 3-9-2018
verzenden agenda's commissie's woensdag 5-9-2018
Thema info avond (indien wenselijk) dinsdag 20.00u 11-9-2018
Commissie Algemene Zaken maandag 20.00u 24-9-2018
Commissie Grondgebied Zaken dinsdag 20.00u 25-9-2018
Commissie Bewonerszaken woensdag 20.00u 26-9-2018
Raad donderdag 19.30u 4-10-2018
Regionele bijeenkomst - gem.regio woensdag 24-10-2018
Indienen stukken B&W uiterlijk dinsdag 6-11-2018
Raad donderdag 16.00u 8-11-2018
Aanleveren stukken griffie uiterlijk donderdag 12.00u 8-11-2018
Presidium maandag 20.00u 12-11-2018
verzenden agenda's commissie's woensdag 14-11-2018
Thema info avond (indien wenselijk) dinsdag 20.00u 20-11-2018
Commissie Algemene Zaken maandag 20.00u 3-12-2018
Commissie Grondgebied Zaken dinsdag 20.00u 4-12-2018
Commissie Bewonerszaken donderdag 20.00u 6-12-2018
Raad donderdag 19.30u 13-12-2018

Het betreffen principedata, bij onvoldoende agendapunten kan de voorzitter voorstellen een geplande commissievergadering geen doorgang te laten vinden.

Uiterlijk  5 juni aanbieding voorjaarsnota
12 juni technische vragen voorjaarsnota               
28  juni vaststelling voorjaarsnota
11 sept. aanbieding begroting 2019
do 20  sept. technische toelichting begroting
uiterlijk  °° 15 okt. inleveren algemene beschouwingen
1 nov.  verzenden reactie college op algemene beschouwingen
8 nov. vaststelling begroting 2019 (vanaf 16.00 uur)      
26/27 juni 2018:  VNG-congres